Biuletyn Informacji Publicznej  Wdeckiego Parku Krajobrazowego  www.wpk.org.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2013-01-29 23:06:58

Dodanie informacji do działu:
Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2011

Daniel Siewert
autor: Anna Karpus
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 23:06
I. Ochrona przyrody i krajobra
monitoring awifauny Zalewu Żurskiego i
Gródeckiego, poznawanie liczebności, zwyczajów i
biologii zimorodka, obrączkowanie zimorodków na tere  więcej >
2013-01-29 22:49:27

Dodanie informacji do działu:
2012

Daniel Siewert
autor: Anna Karpus, Ewa Piekarska, Ewa Goślicka
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 22:49
Sprawy administracyjno-finanso
działalność WPK w 2012 roku, w zakresie
administracyjno-finansowym, była determinowana w znacznym
stopniu przekształceniem WPK w wojewódzką s  więcej >
2013-01-29 22:47:13

Dodanie informacji do działu:
2012

Daniel Siewert
autor: Daniel Siewert
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 22:47
Aplikowanie o środki do RPO W
Projekt numer RPKP.02.06.00-04-013/12 pn. „Promocja
walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego-
Zalew Żurski i jego okolice” w rama  więcej >
2013-01-29 22:45:43

Dodanie informacji do działu:
2012

Daniel Siewert
autor: Anna Karpus
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 22:45
Współpraca z funduszami
Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu: Pozyskiwanie dotacji z
WFOŚiGW na dofinansowanie zadań p  więcej >
2013-01-29 22:44:39

Dodanie informacji do działu:
2012

Daniel Siewert
autor: Anna Karpus
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 22:44
Współpraca z organizacjami e
Współpraca z Bractwem Czarnej Wody w zakresie edukacji
Ekologicznej i popularyzacji Wdeckiego Parku Krajobrazowego,
gminy Osie i Borów Tucholskic  więcej >
2013-01-29 22:40:55

Dodanie informacji do działu:
2012

Daniel Siewert
autor: Anna Karpus
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 22:40
Współpraca z innymi parkami
udział w spotkaniu dyrektorów Parków Krajobrazowych
Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dyrektorem
departamentu, marszałkiem województwa,   więcej >
2013-01-29 22:39:13

Dodanie informacji do działu:
2012

Daniel Siewert
autor: Anna Karpus
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 22:39
Współpraca z wyższymi uczel
Udostępnianie materiałów będących w posiadaniu WPK
studentom przy pisaniu prac semestralnych, licencjackich i
magisterskich, Współpraca z UK  więcej >
2013-01-29 22:38:13

Dodanie informacji do działu:
2012

Daniel Siewert
autor: Anna Karpus
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 22:38
Współpraca z administracją
udział w szkoleniu – 2 dniowych warsztatach „Lasy dla
zrównoważonego rozwoju”, uzgodnienia dotyczące
rozbudowy siedziby WPK   więcej >
2013-01-29 22:06:34

Dodanie informacji do działu:
2012

Daniel Siewert
autor: Anna Karpus
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 22:06
Współpraca z samorządami
Współpraca z Gminą Osie, Współpraca z Starostwem
Powiatowym w Świeciu, Współpraca z Regionalną Dyrekcja
Ochrony Środowiska,   więcej >
2013-01-29 22:05:25

Dodanie informacji do działu:
2012

Daniel Siewert
autor: Anna Karpus
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 22:05
Współpraca z administracją
Udział przedstawiciela WPK w pracach - 0 Szkolenie dla
funkcjonariuszy - 0   więcej >
2013-01-29 22:03:57

Dodanie informacji do działu:
2012

Daniel Siewert
autor: Anna Karpus
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 22:03
Opiniowanie, wnioski i uzgodni
Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
projektów planów miejscowych i studiów uwarunkowań oraz
indywidualnych zamierzeń inwestycyjn  więcej >
2013-01-29 22:02:31

Dodanie informacji do działu:
2012

Daniel Siewert
autor: Anna Karpus
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 22:02
Turystyka
Organizacja i współorganizacja rajdów
turystycznych: VII Marsze na Orientację BIELOWSZCZAK
2012, Marsze na Orientację „Nad Wdą 2012”zali  więcej >
2013-01-29 21:55:54

Dodanie informacji do działu:
2012

Daniel Siewert
autor: Monika Wiśniewska
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 21:55
Edukacja
Zajęcia terenowe – łącznie 12 zajęć dla 429
uczestników. Wykłady, prelekcje – w salce dydaktycznej
WPK łącznie 13 dla 380 uczestnikó  więcej >
2013-01-29 21:54:30

Dodanie informacji do działu:
2012

Daniel Siewert
autor: Anna Karpus
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 21:54
Popularyzacja
Udział w Inauguracji Sezonu Turystycznego - Wyspa
Młyńska – organizacja stoiska WPK, dystrybucja
materiałów (mapy, foldery, itp), informacja   więcej >
2013-01-29 21:52:48

Dodanie informacji do działu:
2012

Daniel Siewert
autor: Daniel Siewert, Krzysztof Skwirowski
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 21:52
Działalność interwencyjna
wspólne patrole z Policją pod kątem nielegalnej
zabudowy, nielegalnych wjazdów na obszary
chronione, patrole obserwacyjno–prewencyjne pod ką  więcej >
2013-01-29 21:51:26

Dodanie informacji do działu:
2012

Daniel Siewert
autor: Daniel Siewert, Anna Fryszka
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 21:51
Ocena stanu i wartości kultur
Inwentaryzacja kapliczek i krzyży przydrożnych na
terenie WPK i otuliny- sprawdzenie ich stanu zachowania. W
ramach pracy inwentaryzacyjnej dokony  więcej >
2013-01-29 21:49:13

Aktualizacja informacji w dziale:
2012

Daniel Siewert
autor: Anna Karpus
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 21:47
Ochrona przyrody i krajobrazu
Kontrola stanowisk kontrola stanu zasiedlenia miejsc
lęgowych zimorodka, kontrola stanu zasiedlenia gniazd
bociana białego, kontrola stanu zas  więcej >
2013-01-29 21:47:55

Dodanie informacji do działu:
2012

Daniel Siewert
autor: Anna Karpus
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 21:47
Ochrona przyrody i krajobrazu
Kontrola stanowisk kontrola stanu zasiedlenia miejsc
lęgowych zimorodka, kontrola stanu zasiedlenia gniazd
bociana białego, kontrola stanu zas  więcej >
2013-01-29 21:45:32

Dodanie informacji do działu:
2012

Daniel Siewert
autor: Anna Karpus
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 21:45
Wprowadzenie
Sprawozdanie z działalności Wdeckiego Parku Krajobrazowego
w 2012 roku Zadania Wdeckiego PK określają przepisy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r  więcej >
2013-01-29 12:23:03

Dodanie informacji do działu:
III. Edukacja

Daniel Siewert
autor: Monika Wiśniewska
Informację dodano do Biuletynu 2013-01-29 12:23
III. Edukacja
wycieczki i zajęcia terenowe z dziećmi i młodzieżą na
Ścieżce dydaktycznej ZATOKI, zajęcia z dziećmi i
młodzieżą w salce dydaktycznej,  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 182
<< 100     < poprzednie     następne >