ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY2

Osie, 10 marca 2017

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wdecki Park Krajobrazowy
ul. Rynek 11a
86-150 Osie


informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przygotowania poprawnego formalnie i merytorycznie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: „Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego”.


1. Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 UPZP Wdecki Park Krajobrazowy informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Lech Consulting Sp. z o.o.
ul. Podmurna 65/1
87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru:

Oferta firmy Lech Consulting Sp. z o.o. została przesłana drogą mailową w wyznaczonym czasie i określała całkowity koszt wykonania zamówienia na kwotę 7.500 zł netto (9 225,00 zł brutto). Przedmiotowa oferta była najtańszą z pośród wszystkich propozycji, które wpłynęły do Zamawiającego w wyznaczonym terminie i spełniały wszystkie wymagane kryteria.
Powyższe zatem stanowiło przesłankę do udzielenia zamówienia polegającego na przygotowanie poprawnego formalnie i merytorycznie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: „Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego”.

2. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostało odrzuconych 5 ofert z uwagi na niespełnienie kryterium: Oświadczenie dot. gotowości odbycia min. 8 spotkań. Powyższe kryterium wynika z punktu 8. Zapytania ofertowego.


Daniel Siewert
p.o. Dyrektora
Wdeckiego Parku Krajobrazowego

 

 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2017-03-10 11:56:31 | Data modyfikacji: 2021-07-13 10:56:19.
WPK_ZAP_OFE_CCOP_SW

W związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego” proszę o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie poprawnego formalnie i merytorycznie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie w/w zadania.
W załącznikach szczegółowe informacje, niezbędne do przygotowania oferty.

WPK_ZAP_OFE_CCOP_SW_zakres.pdf

WPK_ZAP_OFE_CCOP_SW_formularz.pdf

 WPK_ZAP_OFE_CCOP_SW_pismo.pdf

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2017-02-27 15:50:53 | Data modyfikacji: 2021-07-13 10:57:18.

Zobacz:
 Przetarg 2020-04-10 .  Przetarg 2020-11-16 .  Przetarg 2020-12-30 . 
Data wprowadzenia: 2017-02-27 15:50:53
Data modyfikacji: 2021-07-13 10:57:18
Opublikowane przez: Daniel Siewert