INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L. 127 z 23 maja 2018 r., str. 2), w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), uprzejmie informujemy, iż:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wdecki Park Krajobrazowy, z siedzibą przy Rynku 11A w Osiu, reprezentowany przez Dyrektora Daniela Siewerta

adres poczty elektronicznej: sekretariat@wdeckipark.pl

tel. / fax: 52 332 94 86

Adres skrzynki ePUAP:  /WPK-Osie/SkrytkaESP/
Link do /WPK-Osie/SkrytkaESP/

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).

 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2021-02-03 10:42:14.
Data wprowadzenia: 2021-02-03 10:42:14
Opublikowane przez: Daniel Siewert