Struktura WPK

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PARKU

wg Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych (Dz.U. 2005 nr 41 poz. 395)

Kolor czarny – stanowiska możliwe do utworzenia
Kolor zielony – stanowiska aktualnie istniejące wraz z wielkością etatu

 1. Dyrektor;
  • Dyrektor - Daniel Siewert (p.o) – 1 etat
  • Zastępca dyrektora
 2. Zespół do spraw ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych parku;
  1. Ochrona przyrody
   • Kierownik zespołu
   • Główny specjalista
   • Starszy specjalista
   • Specjalista - Piotr Szumigaj – 1 etat
  2. Ochrona krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
   • Kierownik zespołu
   • Główny specjalista
   • Starszy specjalista
   • Specjalista
  3. Ochrona środowiska
   • Kierownik zespołu
   • Główny specjalista
   • Starszy specjalista
   • Specjalista
 3. Zespół do spraw dydaktycznych, promocji i turystyki;
  1. Turystyka i rekreacja
   • Kierownik zespołu
   • Główny specjalista
   • Starszy specjalista
   • Specjalista – Anna Karpus – 1 etat
  2. Edukacja
   • Kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego
   • Kierownik zespołu
   • Główny specjalista
   • Starszy specjalista - Monika Wiśniewska – 1 etat
   • Specjalista
 4. Zespół administracyjno-finansowy parku;
  1. Administracja
   • referent
  2. Księgowość
   • główna księgowa - Ewa Goślicka – 1/2 etatu
 5. Straż parku;
  • Strażnik – Marlena Wojciechowska – 1 etat
  • Strażnik – Mateusz Sosnowski – 1/2 etatu
 6. Dział pomocniczy.
  1. Pracownik obsługi - Julita Karpus - 1/2 etatu
  2. Stażysta
  3. Praktykant
  4. Umowy zlecenia i na zastępstwo
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2013-01-30 01:05:35 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:03:50.
Data wprowadzenia: 2013-01-30 01:05:35
Data modyfikacji: 2021-02-03 11:03:50
Opublikowane przez: Daniel Siewert