Struktura Organizacyjna

Struktura WPK 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PARKU

wg Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych (Dz.U. 2005 nr 41 poz. 395)

Kolor czarny – stanowiska możliwe do utworzenia
Kolor zielony – stanowiska aktualnie istniejące wraz z wielkością etatu
 1. Dyrektor;
  • Dyrektor - Stefan Łysek – 1 etat
  • Zastępca dyrektora
 2. Zespół do spraw ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych parku;
  1. Ochrona przyrody
   • Kierownik zespołu
   • Główny specjalista
   • Starszy specjalista
   • Specjalista
  2. Ochrona krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
   • Kierownik zespołu
   • Główny specjalista
   • Starszy specjalista
   • Specjalista – p.o. – Daniel Siewert – 1 etat
  3. Ochrona środowiska
   • Kierownik zespołu
   • Główny specjalista
   • Starszy specjalista
   • Specjalista – Ewa Piekarska - ½ etatu
 3. Zespół do spraw dydaktycznych, promocji i turystyki;
  1. Turystyka i rekreacja
   • Kierownik zespołu
   • Główny specjalista
   • Starszy specjalista
   • Specjalista – Anna Karpus – 1 etat
  2. Edukacja
   • Kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego
   • Kierownik zespołu
   • Główny specjalista
   • Starszy specjalista - Monika Wiśniewska – 1 etat
   • Specjalista
 4. Zespół administracyjno-finansowy parku;
  1. Administracja
   • referent
  2. Księgowość
   • główna księgowa - Ewa Goślicka – 1/2 etatu
 5. Straż parku;
  • Starszy strażnik – Krzysztof Skwirowski – 1 etat
  • Strażnik – Anna Fryszka – 1/8 etatu
 6. Dział pomocniczy.
  1. Pracownik gospodarczy
  2. Stażysta
  3. Praktykant
  4. Umowy zlecenia i na zastępstwo
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2013-01-30 01:05:35.
Data wprowadzenia: 2013-01-30 01:05:35
Opublikowane przez: Daniel Siewert