Zapytanie ofertowe - film

Zapytanie ofertowe - film

Dyrekcja Wdeckiego Parku Krajobrazowego działając na mocy udzielonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-pomorskiego pełnomocnictwa na realizację zadania pn. Realizacja filmu, które jest realizowane w ramach projektu pn. ”Szlaki turystyczne „Na tropach II Rzeczpospolitej- przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK” (nr projektu wg KSI: RPKP.02.06.00-04-018/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013 Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych zwraca się do Państwa o przedstawienie oferty na realizację polegającej na wykonaniu filmu złożonego z trzech części o długości 15 minut każdy. Szczegóły zawiera opis zamówienia (załącznik nr 1).


Prosimy o przesłanie oferty na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2).


Jeżeli Państwa firma nie jest zainteresowana złożeniem swojej oferty również prosimy o taką informacje zwrotną.

zapytanie-film-zalacznik_1.pdf

zapytanie-film-zalacznik_2.pdf

zapytanie-film.pdf

odpowiedz_na_pytanie1.pdf

odpowiedz_na_pytanie2.pdf

odpowiedz_na_pytanie3.pdf

odpowiedz_na_pytanie4.pdf

odpowiedz_na_pytanie5.pdf

 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2014-04-10 23:24:03 | Data modyfikacji: 2014-04-17 12:18:31.
Wyniki zapytania ofertowego 

Zestawienie nadesłanych ofert na zadanie: Realizacja filmu prezentującego walory Wdeckiego Parku Krajobrazowego

Termin nadsyłania ofert: 16.04.2014 godz. 10:00

Łączni złożono ofert: 26 (pełne zestawienie w załączniku nr 1)

Odrzuconych: 2

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 2.
FOTOKLAPS.PL Magdalena Klawińska
ul. Małachowskiego 18a/6, 87-100 Toruń
na kwotę 19 800,00 zł brutto

jednak ze względu na złożone zażalenia wystąpiono do wszystkich o dołączenie do dnia 22.04.2014 do godz. 10:00 uproszczonych kosztorysów.

Zatwierdzenie lub odrzucenie oferty nastąpi po weryfikacji nadesłanych kosztorysów w dniu 22.04.2014 do godz. 15:00.

 

Komisja w składzie:

1. Anna Karpus

2. Krzysztof Skwirowski

3. Monika Wiśniewska

Osie, dnia 16 kwietnia 2014 r.

 zalacznik_1_zestawienie-ofert-film.pdf

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:22:06 | Data modyfikacji: 2014-04-17 15:23:35.
Data wprowadzenia: 2014-04-17 12:22:06
Data modyfikacji: 2014-04-17 15:23:35
Opublikowane przez: Daniel Siewert