Zapytanie ofertowe - infokioski

Zapytanie ofertowe - infokioski 

Dyrekcja Wdeckiego Parku Krajobrazowego działając na mocy udzielonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-pomorskiego pełnomocnictwa na realizację zadania pn. Zakup i posadowienie 4 infokiosków, które jest realizowane w ramach projektu pn. ”Szlaki turystyczne „Na tropach II Rzeczpospolitej- przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK” (nr projektu wg KSI: RPKP.02.06.00-04-018/12, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych zwraca się do Państwa o przedstawienie oferty na dostarczenie i montaż polegającej na dostarczeniu 4 (słownie czterech) infokiosków zewnętrznych wraz z montażem i pierwszym uruchomieniem. Minimalne wymagania dotyczące parametrów technicznych i oprogramowania podano w opisie przedmiotu zamówienia. (załącznik nr 1).


Jeżeli Państwa firma nie jest zainteresowana złożeniem swojej oferty również prosimy o taką informacje zwrotną.

zapytanie_infokioski_zalacznik_1.pdf

zapytanie_infokioski_zalacznik_2.pdf

 zapytanie_infokioski.pdf

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2014-04-10 23:30:26 | Data modyfikacji: 2014-04-10 23:31:52.
Wyniki zapytania ofertowego 

Zestawienie nadesłanych ofert na zadanie: Dostawa i montaż 4 infokiosków dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego


Termin nadsyłania ofert: 16.04.2014 godz. 10:00


Łączni złożono ofert: 5 (pełne zestawienie w załączniku nr 3)


Odrzuconych: 0


W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 5.


TDC POLSKA s.c. Jacek Nyga, Zenon Nyga


ul. Wyspiańskiego 9A , 64- 920 Piła


na kwotę 48 838,38 zł brutto.


Komisja w składzie:


1. Anna Karpus


2. Krzysztof Skwirowski


3. Monika Wiśniewska


Osie, dnia 16 kwietnia 2014 r.

 zalacznik_2_zestawienie-ofert-infokioski.pdf

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2014-04-17 13:46:18 | Data modyfikacji: 2014-04-17 13:48:30.
Data wprowadzenia: 2014-04-17 13:46:18
Data modyfikacji: 2014-04-17 13:48:30
Opublikowane przez: Daniel Siewert