Zapytanie ofertowe - znakowanie szlaków

Zapytanie ofertowe - znakowanie szlaków 

Dyrekcja Wdeckiego Parku Krajobrazowego działając na mocy udzielonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-pomorskiego pełnomocnictwa na realizację zadania pn. Oznakowanie szlaków, które jest realizowane w ramach projektu pn. ”Szlaki turystyczne „Na tropach II Rzeczpospolitej- przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK” (nr projektu wg KSI: RPKP.02.06.00-04-018/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013 Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych zwraca się do Państwa o przedstawienie oferty na wykonanie usługi polegającej na oznakowaniu szlaków (załącznik nr 1 wraz z plikami graficznymi i KML (Google Earth) prezentującymi przebieg szlaków).


Prosimy o przesłanie oferty na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2) i szacunkowego kosztorysu (załączniki nr 3 i nr 4)


Jeżeli Państwa firma nie jest zainteresowana złożeniem swojej oferty również prosimy o taką informacje zwrotną.


zalacznik_1.pdf

zalacznik_2.pdf

zalacznik_3.pdf

zalacznik_4.pdf

zalacznik_5_przebieg_szlakow.zip

 zapytanie_znakowanie.pdf

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2014-04-10 23:34:28 | Data modyfikacji: 2014-04-10 23:35:53.
Wyniki zapytania ofertowego 

Zestawienie nadesłanych ofert na zadanie: Oznakowanie dwóch szlaków rowerowych


Termin nadsyłania ofert: 16.04.2014 godz. 10:00


Łączni złożono ofert: 3 (pełne zestawienie w załączniku)


Odrzuconych: 1


W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 2.


RIPARIA Piotr Siuda


72-010 Police, ul. Piłsudskiego 40/14


na kwotę 49 964,00 zł brutto.


Komisja w składzie:


1. Anna Karpus


2. Krzysztof Skwirowski


3. Monika Wiśniewska


Osie, dnia 16 kwietnia 2014 r.

 zalacznik_3_zestawienie-ofert-znakowanie.pdf

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2014-04-17 13:47:26 | Data modyfikacji: 2014-04-17 13:50:17.
Data wprowadzenia: 2014-04-17 13:47:26
Data modyfikacji: 2014-04-17 13:50:17
Opublikowane przez: Daniel Siewert