Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2011

I. Ochrona przyrody i krajobrazu itp 
  • monitoring awifauny Zalewu Żurskiego i Gródeckiego,
  • poznawanie liczebności, zwyczajów i biologii zimorodka,
  • obrączkowanie zimorodków na terenie Wdeckiego PK,
  • wizje terenowe – ocena zdrowotności pomników przyrody na terenie Parku i otuliny,
  • kontrole stanu zasiedlenia platform przez ptaki drapieżne,
  • inwentaryzacje gatunków roślin chronionych – stwierdzenie stanu zachowania istniejących oraz wyszukiwania nowych stanowisk z uwzględnieniem gatunków naturowych,
  • obserwacja starych i wyszukiwanie nowych stanowisk gatunków lichenologiczynych,
  • patrole obserwacyjno – prewencyjne pod kątem realizacji zasad ochrony przyrody zgodnie z rozporządzeniem o utworzeniu WPK,
  • tworzenie dokumentacji fotograficznej – walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe WPK,
  • uzgadnianie architektury, opiniowanie budowy lub rozbudowy budynków na terenie WPK,
  • wizja terenowa w sprawie przeklasyfikowania Jeziora Piaseczno z wp na ws,
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Anna Karpus | Data wprowadzenia: 2013-01-29 23:06:58.
II. Działalność interwencyjna 
  • grodzenie pomników przyrody przed bobrami,
  • kontrola wycinki drzew nad wodami,
  • interwencje w sprawie chorych oraz martwych ptaków,
  • wizja terenowa w sprawie uszkodzenia (zdewastowania pomnika przyrody),
  • interwencja w sprawie zanieczyszczenia wód,
  • interwencje w sprawie nielegalnego połowu ryb,(walka z kłusownictwem)
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2013-01-29 23:08:19.
III. Edukacja 
  • wycieczki i zajęcia terenowe z dziećmi i młodzieżą na Ścieżce dydaktycznej ZATOKI,
  • zajęcia z dziećmi i młodzieżą w salce dydaktycznej, szkołach i przedszkolach na terenie Wdeckiego Parku i otuliny,
  • prelekcje i wykłady w salce dydaktycznej, szkołach i przedszkolach na terenie Wdeckiego Parku i otuliny,
  • konkursy przyrodnicze, plastyczne, sportowe w ramach imprezy plenerowo o edukacyjnej „XII Lato we Wdeckim Parku Krajobrazowym”,
  • konkursy przyrodniczo – plastyczne „Moje ulubione zwierzątko leśne”, „Dary Jesieni”,
  • konkurs fotograficzny „Cztery Pory Roku w Parku” - XIV edycja ,
  • konkurs internetowy „Z biegiem Wdy”- III edycja,
  • ogólnopolski konkurs plastyczny „W harmonii z przyrodą” I edycja,
  • konkursy przyrodniczo – ekologiczne w ramach Dni Osia, Dni Tlenia oraz Dożynek Gminnych,
  • „Zamień puszki na pieniądze”,
  • „Czy znasz Wdecki Park Krajobrazowy”- X edycja konkurs przeprowadzany w gazetach regionalnych,
  • „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”- XI edycja – gimnazja
  • podsumowanie konkursu „Las szansa na zdrowie” w Warlubiu,
  • podsumowanie konkursu „Jestem młodym ekologiem”w Lipinkach
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Monika Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2013-01-29 23:10:04.
Data wprowadzenia: 2013-01-29 23:10:04
Autor: Monika Wiśniewska
Opublikowane przez: Daniel Siewert